Høringssvar fra LMI, Legemiddelindustrien

Dato: 22.11.2021

LMI støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge sykepleieres og farmasøyters midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 ut 2022.