Høringssvar fra Norsk sykepleierforbund

Dato: 29.11.2021

Forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 Norsk sykepleierforbund støtter forslaget om å utvide den midlertidige rekvisisjonsretten til ut 2022. NSF ser at dette er hensiktsmessig for en eventuell ny massevaksinering og at det sikrer beredskapen i kommunene. Erfaringene er positive til nå ved at den utvidede retten ikke har gått på bekostning av faglig forsvarlig vaksinasjon så NSF har ingen betenkeligheter.