Høringssvar fra Vefsn kommune, daglig leder frivilligsentral

Dato: 22.10.2021

Frivilligsentralen i Vefsn og Vefsn kommune mener Modell 4 for tildeling av tilskudd vil være den beste løsningen (§4, modell 4). Da vil hver kommune få et tilskudd til sentralen samtidig som øvrig tilskudd vil kunne benyttes til å styrke arbeidet sammen med frivilligheten på en best mulig måte. Løsningen sikrer en minimumspott for å opprettholde frivilligsentral, og kommunen kan sammen med frivilligheten styre midlene til det som er mest formålstjenelig for den enkelte kommune. Både stillingsandelen og ressursene kan brukes på en mest mulig fornuftig måte. I Vefsn mener vi §7, f. skal stå som den gjør, uten å spesifisere stillingsstørrelse.