Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 21.10.2021

Namsos kommune har i Formannskapets møte den 19.10.21 vedtatt følgende høringssvar:

1. Namsos kommune stiller seg bak finansieringsmodell 1.
Dette for å sikre mangfoldet av frivilligsentraler, med mulighet for å ha både små og store frivilligsentraler i kommunene. Denne modellen ivaretar også konsekvensene for sammenslåtte kommuner best, med en etablert struktur med flere frivillighetssentraler.

2. Ny forskrift for frivilligsentraler bør tre i kraft 1.1.2023.
(Etter at den politiske saken var skrevet kom brevet fra Departementet om ny dato for ikrafttredelse)