Høringssvar fra Nærøysund kommune

Dato: 12.11.2021

Nærøysund kommune mener at modell 1 vil være mest hensiktsmessig for vår kommune. I Nærøysund kommune er det to kommunesentre og lange avstander med små grendesamfunn. Frivilligsentralene vi har i dag skal ivareta innbyggerne / frivillig sektor i grendesamfunn samt sentrene i kommunen. Innbyggertallet i Nærøysund kommune er lavt og kommunen ligger på sentraliseringsindeks 6. Modell 1 ivaretar konsekvensene for sammenslåtte kommuner best, med en etablert struktur med flere frivilligsentraler.