Høringssvar fra Nesbyen Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Vedtak i vårt styre er at vi går for modell 1.