Høringssvar fra Nissedal Frivilligsentral

Dato: 14.09.2021

Styret i Nissedal Frivilligsentral behandlet sak om høringssvar ny forskrift.

For Nissedal Frivilligsentral som er i en kommune med få innbyggere er det svært viktig at man får opprettholdt/ viderført tilskuddsordningen som i år med daglig leder i 100% stilling. Dette innebær 60% statstilskudd og 40% lokal finansiering.

For Nissedal Frivilligsentral

Renate Hassel, daglig leder.