Høringssvar fra Skien kommune

Dato: 01.11.2021

Skien kommune har skrevet en høringsuttalelse som har vært oppe til politisk behandling.

Høringsuttalelsen fra Skien kommune er vedlagt.

Vedlegg