Høringssvar fra Ringerike Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Ringerike Frivilligsentral ønsker å støtte en ordning som er mest mulig rettferdig for alle kommuner.

Vi mener modell 4 er den mest rettferdige tilskuddsordningen, men vi ønsker et grunnbeløp som sikrer drift av frivilligsentraler i alle kommuner - også i små kommuner.

Det faste foreslåtte grunntilskuddet må økes. Minstesatsen må være på et nivå slik at det minimum kan driftes én frivilligsentral per kommune. Resten av tilskuddet fordeles etter innbyggertall.

Med modell 4 er det ikke nødvendig for større kommuner å opprette flere frivilligsentraler for å oppnå et høyere statlig tilskudd til styrking av frivillighetsarbeidet. Med denne modellen vil en større andel av tilskuddet gå til å styrke tilrettelegging for frivillig sektor, uten krav om å opprette nye organisasjoner.

Ringerike Frivilligsentral støtter forslagene til krav i § 7.

Når det gjelder § 8 er vi enige i at frivilligsentraler bør låne ut sine lokaler til andre lag og foreninger, så langt det er praktisk mulig. Men, dette bør ikke være et krav, men en oppfordring – og må avgjøres lokalt, og ut fra lokale forutsetninger.

Ingrid Solberg, styreleder
Hanne Skrataas, daglig leder