Høringssvar fra Hareid Frivilligsentral, Hareid Sokn

Dato: 10.11.2021

Styret i Hareid Frivilligsentrale har gjort vedtak om å støtte seg til Norges Frivilligsentraler sitt høringssvar. "Styret i Hareid Frivilligsetral har rådet til å støtte modell 1. Denne modellen vil medføre at Hareid Frivilligsentral vil kunne bestå slik den er i dag, med tanke på økonomi og innhold. Styret vurderte modell 1 som mest hensiktsmessig for å sikre forutsigbar drift, og tilrår daglig leder å signere uttalen til Norges Frivilligsentraler.