Høringssvar fra Askøy Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Askøy Frivilligsentral ble opprettet i 1992 og er en viktig aktør i det lokale frivilliglivet på Askøy.

Askøy Frivilligsentral støtter Norges Frivilligsentraler (NFS) sine innspill til høringen som er modell 1 med justeringer.

Med vennlig hilsen,

Ingunn Alver, styreleder og Aasa Hamre, daglig leder.