Høringssvar fra Siljan kommune

Dato: 15.09.2021

Siljan kommune mener modell 1 er den modellen som best egner som finansieringsmodell. Dette fordi det gir frivilligsentraler i små kommuner en forutsigbarhet og mulighet til å drive på det nivået som allerede er etablert.

Siljan kommune er sterkt imot å innføre krav om 40 % lokal finansiering. Det vil virke mot sin hensikt, som er å styrke kommunal prioritering av tilrettelegging for frivillig arbeid, og heller vanskeliggjøre mulighet for å ha en frivilligsentral i det hele tatt. Kommunen kan ikke søke midler til frivilligsentral dersom det betyr at en meget presset kommuneøkonomi vil bli belastet med 40 % av summen det søkes om.