Høringssvar fra Bø Frivilligsentral

Dato: 29.10.2021

Bø Frivilligsentral (BøF) ble etablert i 2000 og har utviklet seg positivt i alle år. Vi er en selvstendig frivillig organisasjon, men har Bø og Sauherad Røde Kors som eier og med 3 representanter i styret. Vi har lang erfaring og støtter med dette Norges Frivilligsentraler (NFS) sine innspill til høringene. Vi går for modell 1 med justeringer. BøF har det totale driftsansvaret for lokalene og er avhengig av leieinntekter for å dekke driftsutgiftene. Vi støtter alle punkter i NFS sitt høringssvar.