Høringssvar fra Skiptvet kommune

Dato: 18.10.2021

Skiptvet kommune mener modell 1, slik den er skissert i høringsnotatets §4 "Beregning av tilskudd", er den best egnede modellen for utsregning av tilskudd til frivilligsentraler. Den gir bedre økonomiske rammer for små kommuner med få etablerte sentraler.