Høringssvar fra Salangen Frivilligsentral og Aktivitetssenter- SAFA

Dato: 04.11.2021

Styret i Salangen Frivilligsentral har behandlet høringssaken i møte den 25.10.21,og har gjort følgende vedtak:

Styret slutter seg til Høringssvaret fra Norges Frivilligsentraler

Salangen Frivilligsentral mener at modell 1 passer best for tildeling av tilskuddet.

Det vil sikre finansiering av frivilligsentraler i både små og store kommuner. Det vil skape gode og forutsigbare rammevilkår for sentralene, slik at de kan oppmuntre til frivillig innsats og være åpne møteplasser for lokalbefolkningen.

Anna A Løkse & Terese Thomassen/Daglig leder