Høringssvar fra Arna Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Styret i Arna Frivilligsentral har i møte 03.11.21 gjort følgjande vedtak:

Arna Frivilligsentral støttar Høringssvar fra Norges Frivilligsentraler om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler med modell 1 inkludert justering.

Vedlegg