Høringssvar fra Storfjord frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Høringssvar vedr. forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Viser til mottatt høringsbrev datert 11.august 2021 angående høringsuttalelse vedr. de ulike modellene som er skissert.

Storfjord frivilligsentral støtter høringssvaret til Norges frivilligsentral(NFS). Storfjord frivilligsentral er enig i forslaget tildeling av tilskudd etter modell 1.

Mvh.Monica Olsen

Daglig leder Storfjord frivilligsentral

Storfjord kommune.