Høringssvar fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Tolga kommune

Dato: 08.11.2021

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Tolga kommune er positive til at det nå arbeides med sikker finansiering av Frivilligsentralene. Det understrekes at sentralen har en viktig rolle i lokalsamfunnet i Tolga.

Rådet for personer med fumksjonsnedsettelse i Tolga kommune støtter modell 1.