Høringssvar fra Nettverksgruppa Mjøsnett (daglige ledere i Frivilligsentraler)

Dato: 03.11.2021

Nettverksgruppa Mjøsnett støtter modell 4. Vedlagt er innspillet vi sendte KUD i mai 2021, som begrunner vårt ståsted.

Med vennlig hilsen Sissel Sivertsen Nettverksleder for Mjøsnett.

Vedlegg