Høringssvar fra Ullern Frivilligsentral/ Kirkens Bymisjon

Dato: 11.11.2021

Styret i Ullern Frivilligsentral takker for muligheten til å sende inn svar på høringen og forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Styret i Ullern Frivilligsentral stiller seg bak høringssvaret til Oslo Frivilligsentraler. Se vedlegg.

Det er imidlertid slik at Bydel Ullern ikke er invitert til å gi en egen uttalelse i høringen. Den har gått til Oslo kommune. Derfor forholder bydelens representant i styret seg ikke til denne saken.

Vedlegg