Høringssvar fra Hareid sokn / Hareid kyrkjelege fellesråd

Dato: 10.11.2021

Hareid sokn /Hareid kyrkjelege fellesråd ynskjer å støtte modell 1. Dette vil gje mest stabil og føreseieleg økonomi og drift for vår Frivilligsentral.