Høringssvar fra Levanger Frivilligsentral

Dato: 09.11.2021

Levanger Frivilligsentral har i styremøte 14.09.21 drøftet høringsbrevet og vurderer modell 4 som foretrukket ifbm.ny forskrift. Dette mener vi som høringsnotatet trekker fram, vil gi en likere fordeling av tilskudd per innbygger, samtidig som det sørges for finansiering av minst en sentral i hver kommune. For mange sentraler vi dette gi mulighet for flere ansatte slik at sentralene ikke blir så sårbare, samtidig som dette gjør det mulig å jobbe bredere. Disse faktorene er etter vår sentrals erfaring viktig å vektlegge.

Når det gjeler forskriftens paragraf 1-14 gir disse konkrete retningslinjer mht. formålet og forvaltningen av tilskuddet, krav til sentralene m.m. Samtidig som det gis rom for lokale tilpasninger til drift av sentralene.