Høringssvar fra Gamvik Frivilligsentral

Dato: 08.11.2021

Gamvik frivilligsentral mener at modell 1 passer best for tildeling av tilskuddet.

Det vil gi sentraler i små kommuner en mulighet til å drive på dagens nivå.

Det vil sikre finansiering av frivilligsentraler i både små og store kommuner, og det vil skape gode og forutsigbare rammevilkår for sentralene, slik at de kan stimulere til frivillig innsats og være åpne møteplasser for befolkningen.