Høringssvar fra Bjørndal Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Vi støtter høringssvaret som er sendt inn av Oslo Frivilligsentraler.

Med vennlig hilsen

Nina Tveit, daglig leder Bjørndal Frivilligsentral

Brynjar Uddu, Seksjonsleder Nærmiljø, Bydel Søndre Nordstrand (har rollen som styreleder Bjørndal Frivilligsentral)

Vedlegg