Høringssvar fra Masfjorden kommune

Dato: 03.11.2021

Masfjorden kommune meiner at finansieringsalternativ 1, jf. høyringsnotat 12.8/20.8.2021 må leggjast til grunn som grunnlag for utrekning av tilskot frivilligsentral frå og med 1.1.2022