Høringssvar fra Grimstad kommune

Dato: 12.11.2021

Høringsnotatet er drøftet i styret til Grimstad Frivilligsentral 14.9.21. og behadlet i formannskapet 14.10. Grimstad kommune støtter modell 4 for tildeling av tilskudd.

Forslaget til ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler krever en større adskillelse til kommunens øvrige drift og at Frivilligsentraler må registreres i enhetsregisteret med et eget organisasjonsnummer. Grimstad kommune vurderer at selvstendigheten til frivilligsentralen oppfylles selv om sentralen er organisert inn i kommunens drift. Det vurderes ikke som behov for at frivilligsentralen registreres som en egen enhet i enhetsregisteret.

Det vises til vedlagt saksfemstilling og vedtak fra formannskapet.

Vedlegg