Høringssvar fra Lindesnes kommune

Dato: 10.11.2021

Lindesnes kommune har vurdert ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler og støtter i all hovedsak forslaget fra Kulturdepartementet. Fra 2022 bør tilskuddet fordeles etter modell 1.

Vedlegg