Høringssvar fra Eidsvoll Frivilligsentral, Eidsvoll kommune

Dato: 12.11.2021

Styret i Eidsvoll Frivilligsentral har nøye vurdert de ulike punktene i høringen. Vi vurderer det slik at det er kun 1 og 4 som er aktuelle. Styret i sentralen ser helt klart at 4 alene vil være en styrke for Eidsvoll Frivilligsentral og vi trenger helt klart å styrke den eksisterende sentralen.

Vi støtter også forslaget til Norges Frivilligsentraler.