Høringssvar fra Moss Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Høringssvar - saksnr. 21/3571

Her er høringssvar fra Moss frivilligsentral. Vi har behandlet forslaget til forskrift i styret.

Styret og daglig leder slutter seg til Norges Frivilligsentralers høringssvar med støtte til modell 1 med justeringer som gir større fleksibilitet, jfr. oppsummeringen i fire punkter.

Med hilsen,

Torill Sørenssen

Daglig leder, Moss Frivilligsentral