Høringssvar fra Balsfjord kommune

Dato: 11.11.2021

Vedlagt oversendes høringsvar som fra Balsfjord kommune, som vedlagt fil

Vedlegg