Høringssvar fra Nord-Aurdal kommune

Dato: 11.11.2021

Nord-Aurdal kommune avgir høringsuttalelse til høring om «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler», med modell 1 som prioritert ordning, med begrunnelse at ordningen vurderes som mest forutsigbar og solidarisk.