Høringssvar fra Dønna kommune

Dato: 12.11.2021

Høringssvar fra Dønna kommune.

Dønna kommune er hovedsakelig enige i høringssvaret til Norges frivilligsentraler, hvor de anbefaler en justert versjon av modell 1.

Men kommune ønsker å justere Norges frivilligsentraler sitt krav om daglig leder i 100 % stilling. I § 7, F bør det legges til;

Sentralen skal minimum ha en bemanning tilsvrende 100 prosent stilling, men at denne kan fordeles mellom daglig leder og andre ansatte etter hensiktsmessig ressursfordeling og behov innen frivilligheten.

Begrunnelse:

Det er meget stor variasjon i innbyggertall, demografi, geografi mm. blant landets kommuner, og dermed ulike behov. Det som er viktig for Dønna kommune er at det er rom for sentralen å bruke ressursene mest hensiktsmessig, uten å være begrenset av standardiserte krav til sentralene. Retningslinjer og kriterier for hvordan ressursene brukes i den enkelte kommune, kan vurderes og prioriteres gjennom frivillighetspolitikken og sentralens vedtekter.