Høringssvar fra Åfjord Frivilligsentral

Dato: 01.11.2021

Styret i Åfjord Frivilligsentral behandlet saken i sitt møte 06.09.21 og kom da fram til følgende vedtak:

Styret for Åfjord Frivilligsentral vil anbefale modell 1 som er mest lik den som har vært tidligere og kan synes som passer aller best for oss. Videre kunne vi ønsket oss at tilskuddet hadde blitt utbetalt til Norges Frivilligsentraler som videre fordelte midlene direkte ut til hver Frivilligsentral.