Høringssvar fra Bindal kommune

Dato: 12.11.2021

Bindal kommune har følgende uttalelser til forslag om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler:

1. Bindal kommune vurderer modell 1 som mest hensiktsmessig.

2. Bindal kommune støtter kulturdepartementet i at det bør vurderes om det i modell 1 skal settes et tak for hvor mange frivilligsentraler en kommune kan få tilskudd til, basert på innbyggertall.

3. Bindal kommune mener det er viktig at det presiseres at det fremdeles skal være en frivillig ordning som ikke innebærer noe krav til kommunene om opprettelse, eller videreføring av frivilligsentraler. Det er viktig at det fortsatt er opp til den enkelte kommune om de ønsker å søke på midlene eller ikke, da kravet om lokal finansiering gir uheldige føringer for kommunenes økonomiske prioriteringer som kan få konsekvenser for støtten til annen frivillig aktivitet eller andre oppgaver