Høringssvar fra Tønsberg kommune

Dato: 26.10.2021

Tønsberg kommune gir sin tilslutning til finansieringsmodell 4 i §4 beregning av tilskudd, fra forslag til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Modellen gir fleksibilitet og handlingsrom til å organisere slik kommunene sammen med frivilligheten ønsker det, ut i fra lokale forhold.

Tønsberg kommune mener § 7 krav til frivilligsentralen inneholder byråkratiserende krav til frivilligsentralene, særlig i punkt c, d og h. En slik driftsform ansees som lite hensiktsmessig ved kommunalt eierskap, ettersom utviklingen allerede styres av politiske vedtak.