Høringssvar fra Midtre Gauldal Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Styret i Midtre Gauldal frivilligsentral vedtok 29. okt 2021 å støtter høringssvaret fra Norges Frivilligsentraler med merknader.

For Midtre Gauldal frivilligsentral

Turde Solem Heggdal (Daglig leder) og Arnfinn Aakerli (styreleder)