Høringssvar fra Halsa Frivilligsentral

Dato: 09.11.2021

Liabøen 15.09.21

Uttale ifm «Høring av forskrift for tilskudd til Frivilligsentraler»

Behandlet i styre for Halsa Frivilligsentral 15.09.21

Halsa Frivilligsentral holder til i Heim kommune i Trøndelag, og er en ny sammenslått kommune som består av tidligere Halsa, Hemne og 1/3 Snillfjord. I Heim kommune er det nå to sentraler, en i tidligere Halsa og en i tidligere Hemne. Den i Snillfjord mistet vi. Våre to sentraler utfyller hverandre og samarbeider på enkelte områder, vi jobber fortsatt med å bli kjent med hverandres foreningsliv og støtter opp om kommunens aktiviteter.

Vi har følgende å bemerke i høringssaken:

Styret for Halsa Frivilligsentral går for modell 1.

For oss er det viktig at begge sentralene fortsatt kan bestå. Det er lange avstander (1 times bilkjøring mellom sentralen, og 2 timer i bil mellom ytterkantene i kommunen) og nærhet til lokalt organisasjonsliv og møteplasser er viktig. Det går ikke buss til vårt kommunesenter og utfordring med å delta i frivillig arbeid og organisasjonsliv blir større med stor avstand hvor man er avhengig av bil og få andre til å kjøre seg. Det er større fare for utenforskap og ensomhet i alle aldersgrupper og den psykiske helsen blir utfordret. Når avstanden er så stor er det også helt nødvendig med daglig leder på hver sentral. Møte med enkeltmennesket kan ikke vurderes høyt nok.
Tilskudd fra staten må være forutsigbart i framtiden, og tilskuddet må indeksreguleres og økes når nye sentraler etableres.
De andre kriteriene i forskriften støtter vi.

Mvh
Styret i Halsa Frivilligsentral, Heim kommune