Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 09.11.2021

Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune:

Vi ønsker å gå for alternativ 1, da vi som liten kommune vil komme dårligerer ut med alternativ 4, enn hva vi mottok for 2021.

Det er viktig for kommunen at vi i hvert fall har forutsigbarheten for 1 frivilligsentral.

For Nore og Uvdal kommune

Hilda Sørum