Høringssvar fra Grong Frivilligsentral

Dato: 09.11.2021

Viser til høringsbrev, deres ref 21/3571-1 datert 11.08.21, og ønsker å gi vårt svar på høringen.

§ 2 Virkeområdet; her er det bra at tilskuddet til kommunene blir øremerket

Grong Frivilligsentral har behandlet høringsutkastet i styremøte den 26.10.21 og vedtok modell 1 i §4 Beregning av tilskudd. Dette medfører at sentralene får et forutsigbart tilskudd utfra hva som blir vedtatt i statsbudsjettet.

Når det gjelder § 8 Gratis utlån av frivilligsentrales lokaler ble det vedtatt at vi ønsker det må avgjøres lokalt, da det er opp til hver enkel sentral hvordan de organiserer utleie og hvordan utleie av lokale i kommunen fungerer.

De andre paragrafene er vi enige om.