Høringssvar fra Modum kommune

Dato: 08.11.2021

Modum kommunes uttalelse til «Høring – forskrift for tilskudd til frivilligsentraler» vedtatt i møte i hovedutvalg for kultur, idrett og livsglede 12. oktober 2021:

  1. Modum kommune vil anbefale modell 4.
  2. Følgende presiseringer til høringen:
    1. Det bør presiseres at Frivilligsentraler må ha ansatt leder i 100% stilling
    2. Frivilligsentralenes lokaler bør leies ut gratis til enkeltpersoner, lag og foreninger