Høringssvar fra Lunner kommune

Dato: 09.11.2021

Lunner kommunes formannskap behandlet saken i møte 4. november med føølgende vedtak:

"FSK-71/21 Vedtak:

Lunner kommune vedtar høringsuttalelse til "forslag til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler", som i hovedsak slutter seg til Norges Frivilligsentralers egen høringsuttalelse"

Vedlegg