Høringssvar fra Lyngdal kommune

Dato: 08.11.2021

Lyngdal kommune støtter høringssvaret fra organisasjonen Norges Frivilligsentraler, som anbefaler at man går videre med en justert versjon av modell 1.

På vegne av Lyngdal kommune,

Jan Seland

virksomhetsleder kultur