Høringssvar fra Vang frivilligsentral

Dato: 08.11.2021

Høyringssvar, ny forskrift til frivilligsentraler

Styret i Vang frivilligsentral har i styremøte 8.11.21 vedtatt å støtte Norges frivilligsentraler sitt høyringssvar til ny forskrift.

Vang i Valdres, 8.11.21

Kari Hagaseth, styreleiar