Høringssvar fra Selbu Kommune

Dato: 29.10.2021

Høringssvar fra Selbu kommune.

Vedtak i formannskapet 19.10.2021.

Formannskapet støtter vedtak i styret for Selbu frivilligsentral ang forskrift for statstilskudd til frivilligsentraler.

Selbu kommune ønsker å gå for finansieringsmodell 1, med justering jamfør høringssvar fra Norges Frivilligsentraler.

Vedtaket var enstemmig.