Høringssvar fra Gamvik kommune

Dato: 12.11.2021

Melding om vedtak - Kommunestyresak PS 557/21 - Gamvik kommune

Gamvik kommune støtter uttalelsen slik den er gitt av styret i Gamvik Frivilligsentral.

Uttalelse Gamvik Frivilligsentral:

Gamvik frivilligsentral mener at modell 1 passer best for tildeling av tilskuddet.

Det vil gi frivilligsentraler i små kommuner en mulighet til å drive på dagens nivå.

Det vil sikre finansiering av frivilligsentraler i både små og store kommuner, og det vil skape gode og forutsigbare rammevilkår for sentralene, slik at de kan stimulere til frivillig innsats og være åpne møteplasser for befolkningen.

Enstemmig vedtatt.