Høringssvar fra Molde kommune

Dato: 08.11.2021

Vedlagt ligger endelig vedtak og saksfremlegg fra Molde kommune.

Vedlegg