Høringssvar fra Hitra Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Høring - Forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Styret i Hitra Frivilligsentral behandlet saken i sitt møte 10.11.21 og kom da frem til følgende vedtak:

Styret anbefaler modell 1 som er lik dagens modell. Styret mener at tilskuddet skal utbetales direkte til frivilligsentralene fra departementet. Dette er ressursbesvarende. Rapporteringsplikt både til kommune og departement.

Enstemmig vedtatt.