Høringssvar fra Hitra kommune

Dato: 10.11.2021

Høringsinnspill fra Hitra kommune.

Hitra formannskap, den 09.11.21, sak 164/21

Hitra formannskap anbefaler at Modell 1 legges til grunn for beregning av tilskudd til frivilligsentralene, og at denne blir tatt inn i §4 i Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.