Høringssvar fra Levanger kommune

Dato: 14.10.2021

Levanger kommune tilrår at prinsippene i modell 4 legges til grunn for tilskudd til frivilligsentraler.

Vedtatt i Driftsutvalget 13. oktober 2021: Protokoll DU 13.10.2021 (levanger.kommune.no)