Høringssvar fra Kåfjord Frivilligsentral

Dato: 29.09.2021

Styret i Kåfjord Frivilligsentral har behandlet høringssaken i møte den 28.09.21,

og har gjort følgende vedtak:

Kåfjord Frivilligsentral mener at modell 1 passer best for tildeling av tilskuddet.

Det vil gi frivilligsentraler i små kommuner en mulighet til å drive på dagens nivå.

Det vil sikre finansiering av frivilligsentraler i både små og store kommuner, og det vil skape gode og forutsigbare rammevilkår for sentralene, slik at de kan stimulere til frivillig innsats og være åpne møteplasser for befolkningen.

Liv Hestdal, styreleder